Dewi Hajar - Sholawat NU

Shalawat Nahdliyyah adalah susunan shalawat kepada Rasulullah Saw. yang di dalamnya terkandung misi Nahdlatul Ulama' (NU). Disusun oleh KH. Hasan Abdul Wafi.