Ki Enthus - Ngapa Kowe Melu NU

Kenapa kamu ikut NU? Karena kalau ikut NU kenyang terus. Kok bisa?, Karena NU mempunyai departemen-departemen yang menangani masalah kelaparan, ada departemen tahlilan, departemen muludan, departemen yasinan dan departemen-departemen lainnya. dadi panitia wae yo mesti oleh mangan. hehehe... guyonani Ki Enthus.